Kuinka kasvattaa vastuullinen lapsi?

Ymmärrämme vastuullisuuden yhdeksi inhimillisistä ominaisuuksista, joihin kuuluu tehtävien suorittaminen, päätöksenteko, tiettyjen toimintojen suorittaminen tai toisesta ihmisestä tai esineestä huolehtiminen. Vastuulliset ihmiset menestyvät usein paremmin ja heillä on enemmän muiden kunnioitusta ja uskottavuutta. Siksi on välttämätöntä kouluttaa sitä, koska lapset ovat pieniä.

Kun vanhemmat ajattelevat, että heidän lapsensa eivät ole tarpeeksi vastuullisia, he voivat tuntea olonsa toivottomaksi. Tämä aihe on ajankohtainen monille ihmisille, ja on tärkeää tietää, mitä meidän vanhempien tulisi tehdä auttaaksemme lapsiamme olemaan vastuullisia ja onnellisia. Tässä artikkelissa tiimi paperikirjoittajat ja psykologit valmistivat seitsemän vinkkiä, joiden avulla lapsia voi kannustaa vastuullisuuteen. Eli jatketaan lukemista!

.jpg

Indeksi:  • Vanhempien esimerkki
  • Perhetehtävien jakaminen
  • Autonomia
  • Konfliktien ratkaiseminen
  • Säännöt ja rajat
  • Vahvistusta ja kiitosta
  • Puhutaan vastuullisuudesta

1. Vanhempien esimerkki

Jos haluat lapsesi olevan vastuullinen, on tärkeää muistaa, että vanhemmat ovat lapsille tärkeitä hahmoja. He ovat esikuva, koska lapset menestyvät matkimalla oppimisessa, joka tunnetaan nimellä sijaisoppiminen. Tässä tapauksessa vanhempien velvollisuus on näyttää olevansa hyvänä esimerkkinä vastuullisissa käytöksissään, kuten sitoutumisessa, tehtävien suorittamisessa, velvollisuuksissa, päätöksenteossa ja lastensa hoitamisessa.

2. Perhetehtävien jakaminen

Kotitöiden jakaminen lasten kanssa voi olla erittäin hyödyllistä totuttaessa heitä kantamaan velvollisuuksia. Siten erilaiset kotityöt voidaan jakaa tasan iän ja vaikeuden mukaan. Lapset voivat esimerkiksi huolehtia vaatteiden saamisesta seuraavaa päivää varten, kattaa pöydän ennen illallista, poimia huoneensa ja lelunsa, kun he ovat lopettaneet leikkimisen, ja jos he tekevät sotkua lattialle, he voivat vastaa myös sen lakaisemisesta.

kuinka monta kertaa meidän on opetettava sinua

Jos lapsi ei suorita tehtäviään hyvin, mutta osoittaa vaivaa, on parempi kiittää ja onnitella hänen ponnistelujaan ja yhteistyötään.Se on hyvä tapa lapsille oppia, mitä velvollisuudet ovat, ja valmistautua tulevaan perhe-elämäänsä. Tässä mielessä lasten saattaminen vastuuseen joistakin kotitöistä voi edistää heidän kehitystään kunnioituksen, yhteistyön, itseluottamuksen, vastuullisuuden, vaivannäön ja sinnikkyyden suhteen.
3. Autonomia

On myös tärkeää jättää lapselle henkilökohtaista tilaa, jotta hän voi saada itsemääräämisoikeuden. Lapsen vapauden antamisen tarkoitus on ratkaista ongelmansa itse. Heidän tulisi saada omaa kokemustaan ​​tilan kautta tehdäkseen hyviä ja huonoja päätöksiä. Vain tällä tavalla heistä voi tulla vastuullisempia.

Tilaa ja itsenäisyyttä tulee aina antaa lasten iän mukaan ja huomioiden mahdolliset vaikeudet ja tilanteet.

4. Konfliktinratkaisu

Tämä neuvo liittyy läheisesti autonomian antamiseen lapsille, koska vapauden antaminen tarkoittaa, että lapset oppivat ratkaisemaan konfliktejaan ja ongelmiaan joko itsensä tai muiden kanssa. Joskus konfliktin ominaisuuksista riippuen voi olla tarkoituksenmukaisempaa, että vanhemmat toimivat eikä lapset.

5. Säännöt ja rajat

Asianmukaisten sääntöjen ja rajojen luominen kotona on erittäin suositeltavaa, jotta lapsi kasvaisi vastuulliseksi. Näin lapset jo pienestä pitäen tietävät, mitä heiltä odotetaan: noudattaa asetettuja sääntöjä ja rajoja. Lisäksi he oppivat, että jos he noudattavat niitä, he ovat ylpeitä vanhemmistaan ​​ja ylläpitävät hyviä suhteita heihin. Toisaalta, jos he eivät noudata niitä, niillä voi olla kielteisiä seurauksia.

6. Vahvistus ja ylistys

Aivan kuten askareiden, rajojen ja sääntöjen noudattamatta jättämisellä on kielteisiä seurauksia, niiden noudattamisesta on palkintoja ja myönteisiä tuloksia. Se auttaa lastasi kantamaan vastuun.

Joten kun lapsi tekee jotain itse ja osoittaa vastuuta, on suositeltavaa palkita hänet jotenkin, ei välttämättä aineellisilla esineillä. Halaus, suudelma, onnittelut ovat esimerkkejä, jotka voivat olla myönteisiä.

7. Puhuminen vastuusta

Lopuksi viimeinen vinkki on puhua vastuusta lapsen kanssa. On suositeltavaa selittää, mitä se on, mitä hyötyä siitä on, mitä kielteisiä seurauksia vastuuttomuudesta on mm.

Se opettaa lapsia oppimaan vastuullisen käyttäytymisensä arvon. Heidän huomionsa kaikkeen vastuullisuuteen liittyvään voi rohkaista lasta kasvamaan vastuulliseksi ja omavaraiseksi ihmiseksi.

milloin saamme neljännen ärsyketarkastuksen

Tässä artikkelissa näet, kuinka voit kommunikoida paremmin lasten kanssa ja auttaa heitä olemaan vastuullisempia. Ja viimeinen neuvo – rakasta heitä! He tarvitsevat sitä.

Suositeltava